31.květen 2010: Světový den bez tabáku

old/world-no-tobacco-day.jpeg

Světový den bez kouření je každoročně vyhlášen na 31. května. Letos tento den připadá na poslední květnové pondělí.


Tento světový nekuřácký den vytvořily v roce 1987 členské státy Světové zdravotnické organizace (WHO). Pozornost je při něm věnována celosvětové tabákové epidemii, důraz je kladen především prevenci před tabákovým kouřem a jeho smrtelným dopadům.

Užívání tabákových výrobků je druhá největší příčina úmrtí celosvětově a v současné době nese zodpovědnost za smrt jednoho z deseti dospělých lidí na celém světě. Ročně choroby způsobené pasivním či aktivním kouřením zapříčiní 5,4 miliónu úmrtí.

Téma Světového dne bez tabáku 2010 je „Gender and Tobacco“ a snaží se upozornit na marketingové taktiky zaměřené na ženy a dívky. Světová zdravotnická organizace tento den využije k tomu, aby zviditelnila škodlivé vlivy tabákového marketingu a kouření na ženy a dívky.

Letošní kampaň rovněž bude klást důraz na nutnost, aby všechny země, které již ratifikovaly Rámcovou úmluvu o kontrole tabáku, důsledně zakázaly reklamu, propagaci a sponzoring tabákových výrobků podle ústav a ústavních principů jednotlivých členských států.

K této přiléžitosti se konají další akce na pomoc při odvykání kouření. Např. v pražské Ústřední vojenské nemocnici se dnes představí Centrum pro závislé na tabáku. Zároveň bude od 10:00 do 16:00 v atriu této nemocnice otevřena poradna pro ty, kteří chtějí skončit s kouřením, a pro všechny, které zajímají fakta o škodlivosti kouření. Kuřáci si budou moci otestovat nikotinovou závilost či změřit pomocí speciálního přístroje obsah oxidu uhelnatého ve výdechu. V poradně nabídnou i odborné konzultace léčby závislosti na nikotinu a doporučí specializované pracoviště.

Evropská komise představila v souvislosti se Světovým dnem bez tabáku 2010 výsledky průzkumu Eurobarometr. Z výsledků vyplývá, že většina občanů EU by podpořila přísnější opatření proti kouření. Např. by podpořili obrázkové zdravotní varování na balení tabákových výrobků či restaurace, kde je zakázáno kouřit. Avšak průzkum také dokázal, že téměř jeden ze tří Evropanů stále kouří i přesto, že jsou si vědomi všech zdravotních rizik.

Odnaučit se kouřit není snadné. Ročně se o to pokusí milion obyvatel Česka, napoprvé je úspěšný ale jen málokdo. Statistiky ukazují, že definitivně skoncovat s cigaretou se lidem podaří až při čtvrtém pokusu.