Historie tabáku aneb jak to všechno začalo

old/1381.jpg

Kouření tabáku má velmi dlouhou historii. Pojďme se na stručně podívat na dějiny kouření.Tabák byl objeven na americkém kontinentu asi 6000 let před naším letopočtem. V této době byl využíván např. jako lék, halucinogen či při náboženských obřadech. Lidé začali kouřit tabák asi 1000 let před naším letopočtem.
Roku 1492, v době, kdy Kryštov Kolumbus objevil Ameriku, se začala psát moderní historie tabáku. Kolumba zaujalo, že Indiáni kouřili tabák volně zabalený do tabákového listu nebo pomocí trubiček nazývaných "tobago". Rostlinu tabáku přivezl Kolumbus do Španělska, kde se tabák začal pěstovat ve velkém množství. Během několika let se rozšířil po celé Evropě. Kouření bylo nejdříve paradoxně používáno k léčebným účelům. Léčba byla aplikována např. při bolení zubů, migréně, ale i na mor, astma a rakovinu. Postupem času se však kouření stalo běžné. Do Číny a Japonska se tabák dostává až v 17.století.
Tabák se ze začátku kouřil ve formě doutníků či dýmek. Cigarety byly spojovány se žebráky, kteří sbírali nedopalky od doutníků a balili je do zahozených papírů.
Později se cigarety začaly balit do papírků záměrně a to díky egyptskému dělostřelectvu, kteří neměli k dispozici dýmku a tak z nouze tabák balili do papírků.
V 19. století byl vynalezen balící stroj, který byl schopen zabalit více než 10 000 cigaret za hodinu. Tím došlo k výraznému snížení cen cigaret což vedlo k jejich rozšíření do všech společenských vrstev.
O škodlivosti kouření byly provedeny první studie až v sedmdesátých let 20.století.
Každý rok se po celém světě vyprodukuje asi 6,7 milionu tun tabáku. Podle Organizace pro ýživu a zemědělství je očekávaná produkce pro rok 2010 7,1 milionu tun tabáku. Takže i v době krize o cigarety opravdu nebude nouze:-)