Firmy tolerují kuřáky na pracovišti

old/61019-original-vbfds.jpg

Mnoho firem u nás i v zahraničí má kuřárny. Firmy si tento fakt hájí i tím, že se bojí o odliv schopných zaměstnanců. Podle posledních dat Evropské komise je v Česku 26 procent kuřáků.

I přes velké množství firem s vyhrazenými prostory pro kuřáky je kouření ve společnosti postupně odmítáno. Může za to i fakt, že v době, kdy se lidé snaží šetřit kde se dá, volí mnohdy značky pochybné kvality a požitek ze zapálené cigarety se stává obtíží pro kuřákovu společnost.

Kuřárny v podnicích

Firemní kuřárny bývá často za tzv. turnikety, kdy si kuřák, toužící po cigaretě musí zvolit pauzu. Mnohdy tak vznikají mezi kuřáky a nekuřáky spory. Tyto spory vznikají tím, že kuřáci mají častěji pauzu a tím klesá jejich pracovní výkon.


Z lékařského hlediska je kouření zdraví velmi škodlivé jak pro samotného kuřáka, tak i pro jeho společnost. Jestliže firma dovolí kouření na pracovištích, musí dle zákona zajistit, aby byly kuřácké prostory odděleny od odstatních zaměstanců a kouř je tak neobtěžoval. Toto rozhodnutí, zda se na procovišti bude či nebude kouřit je jen a jen na zaměstavateli, stejně tak jako domluva s podřízeným, kdy smí a kdy nesmí chodit kouřit v pracovní době.

Ty firmy, které podporují kuřáky, by se měly zamyslet nad důsledky kouření na lidské zdraví a přijít s vhodnější alternativou. Nabízí se zde možnost podpory odvykání kouření určitými benefity jako jsou např. poukázky do fitcentrem, speciální peněžní odměny nebo motivačnímí programy. Tyto výhody by získal ten, kdo by s kouřením skoncoval...