Češi schvalují alkohol a cigarety

old/koureni-alkohol-cigareta-denik-clanek-solo.jpg

Tři čtvrtiny Čechů schvaluje kouření cigaret a pití alkoholu. Jedno procento české populace považuje za přijatelné užívání tvrdých drog. S těmi závěry přišlo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Zajímavou skutečností je i klesající věk začínajích kuřáků. V Praze se k první cigaretě dostávají děti ve věku devíti a desíti let. V Česku však převládá více mladých kuřaček než kuřáků. Patnáctiletých kuřaček je o třináct procent více než kuřáků, kterých je deset procent populace.



Při dotazování na užívaní drog vyšlo najevo, že přes devadesát procent populace schvaluje užívání medikamentů na spaní, na uklidnění a tlumení bolesti. Zkušenosti s měkkými drogami mělo 28% populace a většina z dotázaných užívání měkkých drog schvaluje.

U dotazování je však nutné brát fakt, že údaje na toto téma nemusí být přesné.