Kouření ovlivňuje děti více než si myslíme

old/smoking-while-pregnant.jpg

Zdraví dětí není ovlivňováno jen během jejich života, ale již před jejich početím. Tuto skutečnost potvrdili brněnští vědci, kteří po dobu 20 let zkoumali více než 5000 párů z Brna a Znojemska.

Kouření obou rodičů na vliv na zdraví dítěte!

Z této studie vyšlo najevo, že otcové kuřáci, zvyšují svým dětem možný počet vrozených vad a kouření těhotných matek negativně ovlivňuje velikost plodu a psychiku žen po návratu z porodnice. Takto počaté děti mají vyšší riziko výskytu nádorového onemocnění.

Navíc kouření negativně ovlivňuje zdraví i po porodu. Děti kuřaček mají častější zdravotní potíže. Studie uvádí, že v prvním půlroce života bylo hospitalizováno téměř dvakrát více dětí kouřících matek než nekuřaček. Mateřské mléko kuřaček navíc obsahuje třikrát více toxických látek než mléko nekuřaček. V předškolním věku se u dětí kuřáků prokázal častější výskyt poruch chování jako agresivita, hyperaktivita, impulzivnost nebo poruchy pozornosti.

Vzorek více než pět tisíc párů a jejich dětí sledují odborníci od jejich prenatálního růstu a budou v tom pokračovat, dokud jim nebude 19 let. Nejpozději narození účastníci průzkumu oslaví devatenáctiny v červnu 2011.

Studie je jedinečná svým záběrem - od počátku probíhá v šesti evropských zemích a sleduje život zhruba 40 tisíc dětí.Celý článek naleznete na http://digiweb.ihned.cz/c1-44646460-zdravi-deti-negativne-ovlivnuje-koureni-rodicu.