Jak zbavit své dítě závislosti na nikotinu?

old/kid-smoking.jpg

V dnešní době spokojeně kouřících televizních hrdinů a reklam na tabákové výrobky, podléhá stále více dětí kouření. Čím mladší děti začínají kouřit, tím je u nich závislost silnější. Co dělat, když zjistíte, že vaše dítě kouří? Musíte být nekompromisní a zaujmout jednoznačný postoj, stanovit pravidla a sankce za jejich nedodržení. Jedině takto se vám podaří zkrotit i zarputilého puberťáka.

Rozhodně by neměli být rodiče lhostejní k tomu, zda jejich dítě kouří či nikoliv. Mnohdy se stává, že každý rodič reaguje jinak a ti, co to přehlížejí působí svému dítěti nemalé potíže. Ty se nemusí projevit hned, ale postupem života. Navíc děti, které začínají z kouření, často začínají "experimentovat" a může se stát, že "jen" u kouření nezůstanou.

Děti si plně neuvědomují rizika

Přestože média dnes a denně informují o škodlivosti kouření, lidé si tato rizika stále málo uvědomují.

Dítě, jehož rodiče kouří spadá mnohem častěji ke kouření. Je to dáno jak geneticky, tak i tím, že dítě vidí jak rodiče kouří a nijak jim to neškodí. Takto vychovávané děti, by měly být informovány o problémech s kouením spojených jako jsou zažloutlé zuby, pachnoucí dech, ranní kašel atd. Strašení rakovinou plic moc nepomáhá, jelikož si to dítě neumí představit.Rodiče hrají velmi důležitou roli!

I když to mnohdy nevypadá, že by si puberťák dělal hlavu k toho, co mu rodiče říkají, průzkumy hovoří jinak. Výsledky nejrůznějších průzkumů ukázaly, že náctiletí velmi často říkají: „Kdyby moje máma nebo táta skutečně chtěli, přiměli by mě, abych přestal.“