Skoro třetina EU kouří

Počet kuřáků v Evropské unii je stále hodně vysoký. Někteří odborníci uvádějí až jednu třetinu (přesně 29%) obyvatelstva unie. Tato čísla jsou alarmující a největší podíl má Řecko. Právě v této zemi si 42% obyvatel zapálí denně.

Na druhém a třetím místě je Maďarsko a Bulharsko se svými téměř 40 procenty. V České republice však kouří skoro 26%. Do budoucna jen doufejme, že toto číslo bude klesat, jelikož v současné době v ČR umírá téměř polovina osob ve věku 35-69 na nemoci z kouření!


Evropská unie a postoj ke kouření:

 Nekurackerestaurace.cz

EU má uceleným přístup a legislativní opatření, kdy financuje projekty boje proti kouření a informační kampaně. Boj proti kouření je zařazen do řady politik EU, jako jsou daňová politika a zemědělská politika. EU se aktivně podílí na boji proti kouření, zejména prostřednictvím Rámcové úmluvy o kontrole tabáku (FCTC),  jež se stala první mezinárodní smlouvou o zdraví. Tato úmluva zavazuje země na celém světě k činnosti za účelem snížení výskytu úmrtí a onemocnění souvisejících s kouřením a poskytuje rámec pro postupné omezování kouření.

Je třeba se zamyslet na tím, zda stojí utrácet peníze za ničení vlastního zdraví.