Zákaz kouření za volantem?

old/cigovaute0.jpg

Český rozhlas prováděl v minulých dnech diskuzi na téma kouření za volantem. Výsledek nebyl zvlášť překvapující kdy 85% hlasujících uvedlo, že by zakázalo kouření za volantem. Důvodů je hned několik.

Ať už jsem kuřák nebo nejste, můžete být stejně ohroženi kouřením za volantem. Nejčastější příčinou nehod způsobenou kouřením za volantem je upadnutí nedopalku a následné prutké zabrzdění.

Z hlediska řidiče za vozidlem je tato reakce nepředvídatelná. Zákon bohužel nepostihuje kouření za volantem ani nedostanete pokutu za to, že Váš nedopalek v klíně způsobil dopravní nehodu.Je na každém z nás, aby se zamyslel nad potřebou kouřit za volantem. Nehledě na to, že kouř ničí zdraví a v malém prostoru, jako je automobil více poškozuje oči. Nebezpečné je i zdánlivě banální oklepávání popelu z okna auta. Takto odklepnutý popel ohrožuje účastníky dopravního provozu a zvlášť nebezpečný je pro motocyklisty.


Rada na závěr: "Buďte, prosím na sebe a své okolí ohleduplní a spěchejte pomalu."