Srbové musí kouřit v parcích

Spřísněný srpský protikuřácký zákon nepovoluje kouření ve veřejných prostorech ani na pracovišti. Srbové tak vyhledávají místa, kdy by se mohli poddat svému požitku. Protikuřácký zákon sice platí, ale na dostatek popelníků nikdo nepomyslel. Míst ke kouření je málo a svědčí o tom i hromady nedopalků poblíž parků, laviček a dětských hřišť.

Nekuřácké poloviny většiny restaurací zejí prázdnotou, zatímco v druhé části si není kam sednout. Pokuta pro majitele restaurace, obchodu nebo správce úřadu není malá. Činí od pěti do deseti tisíc eur.
V Srbsku kouří 38% mužů a 30% žen.