Světový den bez tabáku 31.5

old/24518cs-czi-smoking.jpg

Vyměň krabičku - 31.5. Světový den bez tabáku! Česká koalice proti tabáku ve spolupráci s pražskými školami připravila k letošnímu Světovému dni bez tabáku akci „Vymeň krabičku“ na podporu odvykání kouření. V rámci této akce budou zástupci z České koalice proti tabáku vyměňovat kuřákům krabičky cigaret za malované nekuřácké krabičky, které speciálně pro tuto akci připravily děti základních pražských škol. Děti tak chtějí kuřáky podpořit v jejich odhodlání přestat kouřit a krabičky připravily jako odměnu za jejich rozhodnutí. Součástí akce bude i informativní stánek nejen pro kuřáky a děti si mohou přímo na místě vyrobit vlastní nekuřáckou krabičku. Akce bude probíhat 31. 5. 2011 od 9-ti hodin v Praze na Náměstí Republiky.

Světový den bez tabáku připadá jako každý rok na 31. květen a kampaně na podporu nekouření nebudou probíhat jen v České republice, ale po celém světě. Každoročně umírá celosvětově na následky kouření více než 5 miliónů lidí a tento počet neustále roste. Hlavním cílem kampaní pořádaných k tomuto dni je upozornit na rizika spojená s kouřením a snaha snížit počet kuřáků.

stop kouřenísmrťák

Poprvé byl Světový den bez tabáku vyhlášen Mezinárodní zdravotnickou organizací (WHO) v roce 1987 jako reakce na neustále rostoucí počet úmrtí v důsledku kouření.  Tento den nemá upozornit jen na přímé oběti kouření, ale věnuje se také prevenci kouření. Jak říká Bc. Jarmila Greplová, koordinátorka preventivních aktivit České koalice proti tabáku, „Jak ukázal náš průzkum, věk první cigarety stále klesá, v Praze se pohybuje dokonce okolo 10-ti let věku dítěte. Mladší děti nesouhlasí s kouřením, přály by si, aby se nekouřilo, přesto neodolají společenskému tlaku a tlaku svých vrstevníků a experimentují s cigaretami. Z mnoha těchto dětí se bohužel nakonec stávají závislí kuřáci.“ Prevence na školách a zapojení dětí do těchto akcí pomáhá utvrdit jejich rozhodnutí nekouřit a snižuje počet budoucích kuřáků.

Světový den bez tabáku se věnuje i úmrtím v důsledku pasivního kouření. Rizika pasivního kouření jsou často podceňovaná, přitom na ně jen v České republice umírá přibližně 3 tisíce lidí ročně. Jak říká MUDr. Eva Králíková, z pražského Centra pro závislé na tabáku: „Na každých osm úmrtí v EU vinou aktivního kouření připadá jedno další úmrtí způsobené vdechováním tabákového kouře druhých." Pasivním kouřením trpí často i samotné děti, které nemají prakticky žádnou možnost se bránit a nejsou tak před nástrahami kouření uchráněny ani ve vlastních domovech. Světový den bez tabáku si tak klade za cíl informovat i o rizicích pasivního kouření a předcházet tak zbytečným úmrtím a zdravotním poškozením.