Podmínky užívání

Autorská práva

Vlastníkem internetových stránek je společnost United Web Solution LLC.

Vlastníkovi náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu umísťeného na stránkách www.nekurackerestaurace.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách. Práva a povinnosti provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Podmínkami užití. Tyto Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách www.nekurackerestaurace.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemají Provozovatelé kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

V Praze dne 1.4.2014