Kuřáků je víc než nekuřáků a více kouří muži než ženy

old/old-man-smoking-432510.jpg

V Česku převažují kuřáci, včetně bývalých. Pokud se sečtou kuřáci současní denní, příležitostní a bývalí, je jich dohromady víc než nekuřáků. Mezi ženami je víc nekuřaček. Nikdy nekouřilo 42,7 procenta Čechů a 59 procent Češek starších 15 let. Ostatní kouří, nebo kouřili dříve.

Denních kuřáků je mezi muži 30 procent, z nich 13,1 procenta silných. Denně kouří 19,3 procenta žen, z nich 4,3 procenta jsou silné kuřačky. Za silného kuřáka označují statistici toho, kdo vykouří víc než dvacet cigaret denně.

men smoking

Mezi silnými kuřáky převažují muži, mezi příležitostnými ženy - je jich 8,2 procenta oproti 7,6 procenta mužů. Mezi muži je víc bývalých kuřáků, 19,7 procenta, mezi ženami 13,5. Nejvyšší podíl denních kuřáků je mezi muži od 25 do 64 let, mezi ženami od 35 do 54 let. Bývalí kuřáci kouřili v průměru 13,3 roku, z toho muži 15,9 a ženy 9,9 roku. Varující je nárůst kuřáctví mezi mladými dívkami, statistici ale časové řady nezveřejnili.

Muži kouří v průměru 16,1 cigarety denně, ženy 11,9 cigarety. Ve všech věkových kategoriích kouří muži denně víc cigaret než ženy. Při přepočtech na denní průměr v jednotlivých věkových skupinách kouří nejvíc v průměru muži od 35 do 44 let, denně 18,5 cigarety. Maximální denní počet cigaret byl u mužů 60 a u žen 40.

Statistici rovněž zjistili, že mladší generace do 34 let věku začíná s kouřením dříve, mezi 15. až 19. rokem, přičemž muži v průměru v 18,3 a ženy v 17,5 roku. Generace kuřáků nad 35 let začínala s kouřením později, muži v průměru ve 22,1 roku a ženy ve 27 letech.

Celou statistiku uveřejnilo Evropské výběrové šetření o zdraví v ČR (EHIS) 2008.