Záhada nekuřáckých restaurací

old/kourim.jpg

Proč je v České republice minimum nekuřáckých restaurací, přestože u nás kouří pouze třetina dospělé populace. Proč?

Na první pohled se přece zdá, že nekuřácká restaurace by měla být skvělým podnikatelským záměrem. Ale ve skutečnosti tomu tak není.

Z určitého neznámeho důvodu se provozovatelé restaurací obávají, že by do nekuřácké restaurace chodilo málo hostů. Důvodem může být to, že lidé chodí do restaurací nejen kvůli jídlu a pití, ale zejména kvůli setkání s přáteli. A pokud se setká skupinka třeba 10 lidí, je velká pravděpodobnost, že mezi nimi bude i kuřák. A poněvadž se přátelé nekuřáci nehodlají vzdát přátel kuřáků, vyrazí společně do restaurace, kde je povoleno kouření.

Proč se ovšem nepřizpůsobí kuřáci nekuřákům, a nevyrazí společně do nekuřácké restaurace? Nejspíš proto, že nekuřáckých restaurací je poskromnu a ne v každé vesnici se nějaká najde...

Vysvětlení větší návštěvnosti kuřáckých podniků můžeme najít zřejmě v historii. V dřívějších dobách byl větší podíl kuřáků ve společnosti než je tomu dnes. Nebyla tak velká informovanost ohledně škodlivosti kouření a proto se lidé nevyhýbali kuřáckým podnikům.

Důsledkem toho vznikaly téměř všechny restaurace kuřácké, aby nalákaly co nejvíc zákazníků.

V dnešní době však mnoho studií ukazuje na zdravotní rizika přinášející pouhá přítomnost v místnosti trvale zakouřené a lidé se snaží těmto místům vyhýbat. Stále více jsou vyhledávány nekuřácké restaurace a proto jejich počet pomalu vzrůstá. Je otázkou času, kdy počet nekuřáckých restaurací převýší počet kuřáckých restaurací.