I pasivní kouření ohrožuje zdraví

old/1.jpeg

Český národ je údajně velmi tolerantní. Někdy je nám vše úplně jedno a na to bychom časem mohli doplatit. Týká se to zejména postoje ke kouření cigaret. Potvrzují to také statistiky úmrtí, podle kterých v České republice zemře ročně 3000 lidí na následky pasivního kouření.

          

O škodlivosti aktivního kouření snad ani není potřeba se zmiňovat. Vysoké riziko poškození zdraví se týká i pasivních kuřáků, kteří vdechují kouř nedobrovolně. Jako pasivní kouření můžeme označit proces, při němž je vdechován kouř osobou, která sama aktivně v danou chvíli nekouří.


Kouř vdechovaný při pasivním kouření pochází jak z hořícího konce cigarety, tak z kuřákem vydechovaného vzduchu. Vdechovaný tabákový kouř obsahuje více než pět tisíc chemikálií, z nichž je zhruba 60 řazených mezi karcinogeny první třídy. Navíc látky, jenž přímo nezpůsobují rakovinu, se podílejí na vzniku různých plicních onemocnění.


Podle nejnovějších studií neohrožují pasivní kuřáci ve společnosti aktivních kuřáků a v přítomnosti zakouřených místnostech jen své zdraví, ale sami mohou být nositeli smrtonosných látek. Tyto karcinogenní látky se totiž uchycují na oděvu a kůži a dokonce jsou natolik koncentrované a silně těkavé, že se uvolňují v místnosti a mohou způsobit rakovinu u osob, které škodlivé látky vdechují. Tím jsou ohroženy zejména děti v domácnostech.


Pasivní kouření znamená pro organismus velkou zátež a v některých ohledech představuje větší nebezpečí než aktivní kouření. Přestože je pro úplný zákaz kouření, např. v restauracích, většina lidí, cigaretovému kouři jsou denně na veřejných prostorech nedobrovolně vystaveny tisíce nekuřáků. Bohužel Česká republika stále ještě není schopná přijmout základní protikuřácká opatření, jako např. zákaz kouření v restauracích, a tím chránit nekuřáky.