Hospody se budou měnit na nekuřácké

Od 1. července letošního roku začíná platit novela antikuřáckého zákona, podle níž se musí vlastník daného zařízení sám rozhodnout, jestli kouření povolit či ne, a vyznačit to u vchodu příslušnou grafickou značkou.

V Praze se předpokládá až 50 procentí úbytek kuřáckých hospod, alespoň to zvažují restaurace nejvyšší cenové kategorie. Naopak na venkově se situace bude měnit spíše minimálně, jelikož do místní hospody se chodí převážně za cigaretou a patričkou karet. Navíc z průzkumu vyplynulo, že většina z dotázaných by si zakoupila lahvové pivo a strávila večer doma u cigarety, což by mohlo mít za následek zvýšení rozvodovosti.

Nálepka nekuřácké restaurace

Naopak v restauracích vyšší úrovně jsou již dnes kuřáci zvyklí na večerní zákaz kouření. Běžně se v hotelech nacházela kuřácká patra a tyto trendy již v současné době zanikají a hotely se také stávají nekuřáckými. Sami hoteliéři se tak rozhodli z důvodu zvýšení bezpečnosti a hlavně také z důvodu zvýšení komfortu hostů. Ti si totiž často stěžovali na zakouřené prostředí.

I když byla novela schválena už v loni v létě, běžela jednoroční lhůta pro přípravu. Novela počítá i s tím, že vlastníci restaurací, barů a hospod mohou oddělit kuřáky od nekuřáků pomocí stavebních úprav, což je časově nákladné.