Tělo si pamatuje i jedinou cigaretu.

old/plicekuraka.jpg

Plíce jsou vstupní branou cigaretového kouře do těla a kouřením jsou tyto orgány zasaženy nejvíce. Naše plíce si pamatují i jedinou vykouřenou cigaretu. Je to tím, že cigarety obsahují mimo jiné i dehtové látky a ty se právě ukládají v plicních sklípcích až do smrti. U kuřáků většinou předčasné.

Cigaretový kouř poškozuje téměř všechny části těla, (viz. článek Kouření a vliv na tělo, zveřejněný 17.3.2010 na nekurackerestaurace.cz) včetně cév, mozku, ledvin, kostí a chrupavek. Bylo zjištěno, že cigarety obsahují více než 4 tisíce chemikálií, přičemž vliv na poškození plic je individuální dle citlivosti člověka.

Plíce kuřáka a nekuřáka. Vlevo můžete vidět dehtové skvrny.

Proč musí kuřák kašlat?

Cigaretový kouř, který kuřák nasaje do plic, způsobuje vznik zánětů v dýchacích cestách. Tento kouř má vliv na vlasové struktury dýchacích cest, nazývající se cilie, a ty přestávají správně pracovat. Ve velkých dýchacích cestách se poté začíná tvořit hlen, který má za následek opakovaný kašel ? chronickou bronchitidu. Tato bronchitida je součástí takzvané chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), při kterém se vykašlávají hleny.
Dýchací cesty se zúží, vzduch se obtížněji dostává do plic a kuřák se začíná zadýchávat.

Proč nemůže popadnout dech?

Vzduchové sklípky v plicích, kterým se říká alveoly, se postupně zničí. Poškozené sklípky pak nejsou schopné předat kyslík z vdechnutého vzduchu do krve a plíce tak nemohou zásobovat tělo dostatečným množstvím kyslíku. Nastává další překážka pro kuřáka, kdy pro něj začíná být náročné se věnovat aktivitám náročným na dech. Alarmující je velké riziko rakoviny a vzniku nádorů. Až 90 % vzniku nádorů plic je kvůli kouření. Ještě více ale zemře kuřáků na nemoci cév a srdce.

Vyplatí se přestat!

Ukládání dehtu v plicích odpovídá zhruba počtu vykouřených cigaret, avšak vznik nádorů je individuální. Dehtové látky způsobují nenávratné poškození plic, i když se některé funkce, jako je třeba činnost řasinkových buněk, po skončení kouření může obnovit.
Bylo dokázáno, že již po dvacetičtyř hodinách od poslední cigarety klesá riziko infarktu asi o třetinu. Do roka dokonce o polovinu.

CT hrudníku, který ukazuje rakovinu plic u 58 letého kuřáka

Vysokému riziku vystavují své plíce i nekuřáci, kteří velmi často a pravidelně chodí do zakouřených prostor.